Система курса криминалистики

Знання, які формуються в результаті вивчення криміналістикою свого предмету, утворюють зміст система курса криминалистики науки. Зміст кожної науки складається з певним чином структурованих елементів, які знаходяться між собою у взаємозв'язку і утворюють систему знань. Система криміналістики уявляє собою сукупність взаємно пов'язаних теоретичних положень і практичних рекомендацій з розслідування система курса криминалистики структурованих на чотири розділи, які при формуванні навчального курсу можуть утворювати змістовні модулі. Загальна теорія криміналістики загальнотеоретичні положення - це сукупність теоретичних положень найбільш загального характеру, які є базовими для інших розділів. По-перше, до неї віднесені положення наукознавчого характеру: вчення про предмет та історію розвитку криміналістики; методи і систему криміналістики; її зв'язки з іншими науками та деякі інші знання про криміналістику як науку. По-друге, до загальнотеоретичних віднесені вчення про загальні криміналістичні методи, які використовуються при розслідуванні злочинів: діагностику, ідентифікацію і встановлення групової належності; версії і прогнозування; використання спеціальних знань спеціальних методів інших наук та деякі інші. Криміналістична техніка ~ це сукупність теоретичних положень про механізм утворення окремих видів слідів злочину і розроблюваних на їх основі технічних засобах інструментах і матеріалахприйомах їх використання для виявлення, фіксації, вилучення і дослідження доказів. В основі криміналістичної техніки знаходяться знання закономірностей утворення інформації система курса криминалистики злочин і використання досягнень природничих і технічних наук у практиці боротьби зі злочинністю. Криміналістична техніка включає в себе такі елементи: криміналістичну фотографію, звуко і відеозапис; трасологію; судову балістику і вибухо-техніку; криміналістичне дослідження документів; криміналістичне система курса криминалистики людини система курса криминалистики ознаками зовнішності та деякі інші. Криміналістична тактика е розділом, який включає теоретичні положення і практичні рекомендації щодо визначення і вирішення окремих тактичних завдань розслідування на шляху реалізації стратегічного завдання кримінального судочинства, визначеного у ст. В система курса криминалистики криміналістичної тактики знаходяться знання закономірностей формування слідчих ситуацій, визначення завдань розслідування і вибору засобів їх вирішення, якими виступають окремі слідчі дії, тактичні прийоми та їх комплекси комбінації, операції. Криміналістична тактика включає в себе положення щодо підготовки і проведення слідчих дій: система курса криминалистики обшуку і виїмки; допиту; пред'явлення для впізнання; відтворення обстановки і обставин події. Криміналістична методика є особливим розділом частиноюякий уявляє собою сукупність теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо планування та організації розслідуванню окремих видів злочинів. У методиці реалізуються положення криміналістичної техніки і тактики з урахуванням особливостей завдань, що вирішуються при розслідуванні різних злочинів. В основі криміналістичної методики знаходяться знання закономірностей механізму вчинення злочинів окремих видів, а також закономірностей їх розслідування, пов'язаних з формуванням слідчих ситуацій та їх впливом на проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. Криміналістична методика включає в себе методики розслідування злочинів окремих видів вбивств, зґвалтувань, крадіжок, грабежів, розбоїв, шахрайств та інших.

Смотрите также:
  1. Отличие системы курса от системы науки криминалистики может объясняться и функциональным назначением учебного курса.

Написать комментарий

:D:-):(:o8O:?8):lol::x:P:oops::cry::evil::twisted::roll::wink::!::?::idea::arrow: